Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Spadek jest ogółem nie tylko praw, ale również obowiązków (długów) przechodzących na daną osobę w chwili śmierci spadkodawcy. Pierwszym krokiem do uzyskania spadku jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie jego nabycia lub uzyskanie notarialnego poświadczenia, które potwierdzi dziedziczenie. Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Oławie oraz Wrocławiu, co jednak nie przeszkadza nam świadczyć pomoc prawną w sprawach o spadek zainteresowanym osobom z całej Polski.

Warto zaznaczyć, że spadek można przyjąć lub odrzucić. Wśród dostępnych możliwości znajduje się przyjęcie proste – czyli bez ograniczania odpowiedzialności za długi zmarłego albo z dobrodziejstwem inwentarza – czyli z ograniczeniem tej odpowiedzialności.

Bardzo ważnym elementem jest konieczność złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Należy sporządzić je przed sądem albo notariuszem w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone w terminie, będzie to jednoznaczne z przyjęciem spadku wprost tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, a więc z obowiązkiem dziedziczenia również pasywów majątkowych spadkodawcy. Z kolei osoba odrzucająca spadek zostaje całkowicie wykluczona z dziedziczenia i traktuje się ją tak jakby nie dożyła chwili otwarcia spadku. Istotnym jest, że udział spadkowy spadkobiercy odrzucającego spadek przypada jego dzieciom, co oznacza, iż również w ich imieniu należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku na wypadek gdyby spadkodawca pozostawił długi spadkowe, które mogłyby obciążyć spadkobierców.

Porady prawne: sprawy o spadek dla klientów z całej Polski

Inną kwestią jest okoliczność, że każdy spadek i darowizna wymaga opłacenia podatku. Obowiązek ten powstaje w momencie faktycznego stwierdzenia nabycia spadku albo zarejestrowania aktu, który poświadcza dziedziczenie. Dla wielu osób korzystna okaże się informacja, że niektórzy członkowie rodziny są całkowicie z tego podatku zwolnieni. Warunkiem jest dopełnienie pewnych formalności przed urzędem podatkowym. Wśród osób uprawnionych do zwolnienia z podatku znajdują się: małżonek, dzieci i wnuki, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, a także ojczym, macocha i pasierb. Jak widać, w przypadku otrzymania spadku np. od cioci, podatek musi być uiszczony.

Zwolnienie od podatku jest możliwe również w innych sytuacjach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy istnieją sposoby na pominięcie tej opłaty w Twoim przypadku, skontaktuj się z naszą kancelarią. Pomagamy i doradzamy również w sytuacjach, w których np. spadkobierców jest kilku i konieczny jest podział spadku, dana osoba została pominięta w testamencie lub inni spadkobiercy otrzymali więcej od niej (kwestia zachowku), a także w przypadku dziedziczenia przez testament. Wskażemy, jakie prawa i obowiązki przechodzą na spadkobiorcę, oraz doradzimy w tych trudniejszych i bardziej skomplikowanych sytuacjach. Nasza wiedza, poparta wieloletnim doświadczeniem, sprawdzi się w rozwiązywaniu również problemów zawiłych, wymagających dogłębnej analizy.

Fachowe doradztwo i pomoc w zakresie prawa spadkowego

Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga oferuje prowadzenie spraw rodzinnych i spadkowych w taki sposób, aby zapewnić klientom poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Nie tylko doradzamy, ale i pomagamy swoim klientom w przeprowadzeniu spraw sądowych dotyczących spadku. Dokładamy wszelkich starań, aby dzięki zastosowaniu odpowiednich technik mediacyjnych, ewentualne konflikty i nieporozumienia nie nabierały tempa. Uważamy, że każda sprawa wymaga pełnego zaangażowania. Dzięki temu nasze działania prowadzą do uzyskania porozumienia między stronami i maksymalnie korzystnego zakończenia sporów. Jeżeli szukasz pomocy i porady z zakresu prawa spadkowego, zapraszamy do kontaktu. Zapoznamy się z Twoją sytuacją i opracujemy najlepszą możliwą drogę do jej rozwiązania.

Masz pytania?

Napisz wiadomość

  Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga
  ul. Kazimierza Wielkiego 41/1 (I piętro)
  50 – 077 Wrocław
  +48 692 706 376
  kancelaria@serweta-dega.pl

  Rachunek bankowy kancelarii prowadzony w PKO BP
  pod nr 85 1020 5226 0000 6402 0225 0595
  NIP 5732688665
  Logo_KIRP-01
  Logo_OIRP-02

  serweta-dega.pl © 2019.