Kontakty z dziećmi

Kontakty z dziećmi

Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga zajmuje się prowadzeniem postępowań i mediacji w sprawach o kontakty z dziećmi. Zapewniamy klientom wsparcie w sprawach o adopcję, alimenty, a także o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich. W każdym postępowaniu rozwodowym jedną z najistotniejszych kwestii jest rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów rodziców z dzieckiem. Koniecznym jest uregulowanie formy kontaktowania się dziecka z rodzicem, z którym nie będzie już mieszkać, a także ustalenie, gdzie spędzi święta, wakacje, czy poszczególne weekendy.

Gdy jedyną opcją jest rozwiązanie tych problemów na drodze sądowej, doświadczony i wyspecjalizowany w prawie rodzinnym pełnomocnik okazuje się niezbędny. Nie ma wątpliwości, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają odpowiedniego podejścia ze strony radcy prawnego. Liczy się empatia i wrażliwość, a także zapewnienie klientowi poczucia komfortu i bezpieczeństwa. W działaniach pełnomocnika znaczenie ma umiejętne rozwiązywanie trudnych sytuacji i doprowadzenie do ich satysfakcjonującego zakończenia. Nie bez znaczenia jest również znajomość odpowiednich technik mediacyjnych, dzięki którym konflikty rodzinne dodatkowo nie nabierają tempa.

Pomoc w uregulowaniu kontaktów z dzieckiem

Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga reprezentuje klientów w sprawach o kontakty z dziećmi. Udzielamy fachowego doradztwa prawnego w kwestii sposobu ustalenia kontaktów nie tylko klientom z terenu Wrocławia oraz Oławy, gdzie znajdują się nasze siedziby, ale również z całej Polski. Wskazujemy możliwe do podjęcia kroki w przypadku rozszerzenia kontaktów, nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej za utrudnianie kontaktów czy też sytuacji, w których sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem. Nasze usługi dotyczą szerokiego spektrum spraw związanych z regulacją kontaktów z dziećmi. Pomagamy naszym klientom również w kwestii sporządzenia planu wychowawczego. Reprezentujemy klientów w trakcie trwania postępowania na sali sądowej, a także uczestniczymy w negocjacjach czy też postępowaniach mediacyjnych w sprawach rodzinnych.

Radca prawny Paula Serweta-Dęga posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Obecnie pełni funkcję mediatora w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu oraz mediatora stałego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Dlatego oferta naszej kancelarii obejmuje również mediacje w sprawach rodzinnych. Jeżeli jednak działania polubowne nie przyniosą oczekiwanego efektu, konieczne będzie zwrócenie się do sądu opiekuńczego. Wówczas składamy wniosek do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dzieci. Każda z tych form regulacji prawnych – mediacja i postępowanie sądowe – stanowią najlepszą drogę do ustalenia jasnych, przejrzystych reguł w kwestii kontaktów z rodzicem. Pozwalają uniknąć przykrych sytuacji i nieporozumień wywierających negatywny wpływ na dziecko.

Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w wyrokach rozwodowych orzeka się o kontaktach z dzieckiem i władzy rodzicielskiej w dwóch osobnych punktach. Nie bez przyczyny. Każde z tych rozstrzygnięć dotyczy innej kwestii. Kontakt z dzieckiem oznacza możliwość przebywania z nim i obejmuje bezpośrednie spotkania, odwiedziny, a także styczność w formie pośredniej, a więc porozumiewanie się przez telefon, pocztę, czy Internet. Zazwyczaj możliwość spotkań bezpośrednich jest rozstrzygana tylko w przypadku małżonka, który nie będzie na co dzień mieszkać z dzieckiem lub ma ograniczoną władzę rodzicielską.

Obecnie wyeksponowana jest zasada powierzania władzy rodzicielskiej każdemu z rodziców. Oznacza to przyznanie praw i obowiązków do wychowywania dziecka, a także trzymania pieczy nad jego majątkiem i osobą obojgu rodzicom. Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga podejmuje działania, których celem jest ochrona interesu klienta oraz dobro małoletnich dzieci stron postępowania. Dokładamy starań, aby wszelkie konflikty znalazły swoje rozwiązanie na drodze polubownej, co w tak delikatnych sprawach bywa dla klientów często pożądanym środkiem. Gdy pertraktacje ugodowe i mediacje nie przyniosą jednak oczekiwanych rezultatów, osiągamy cel klienta na drodze sądowej oferując fachową reprezentację. Nasze doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań daje silne wsparcie dla rodzin żyjących w rozłączeniu, a doświadczenie które posiadamy gwarantuje znaczną przewagę na sali sądowej.

Masz pytania?

Napisz wiadomość

  Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga
  ul. Kazimierza Wielkiego 41/1 (I piętro)
  50 – 077 Wrocław
  +48 692 706 376
  kancelaria@serweta-dega.pl

  Rachunek bankowy kancelarii prowadzony w PKO BP
  pod nr 85 1020 5226 0000 6402 0225 0595
  NIP 5732688665
  Logo_KIRP-01
  Logo_OIRP-02

  serweta-dega.pl © 2019.