Windykacja

Windykacja

Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga oferuje profesjonalną pomoc w odzyskiwaniu należności od dłużników. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, stosując sprawdzony model zarządzania wierzytelnościami. Nasi klienci mogą zdecydować się na jedną z dwóch dróg prowadzących do odzyskania należności – zasięgnięcie porady radcy prawnego lub podjęcie decyzji o windykacji należności. Pierwsza opcja jest wybierana najczęściej wtedy, gdy klient liczy na samodzielne rozwiązanie problemu, czyli odzyskanie pieniędzy od dłużnika bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Chce poznać dostępne środki prawne, które dadzą mu argumenty i narzędzia niezbędne do uzyskania należności. Służymy pomocą w tym zakresie wszystkim klientom zarówno z Wrocławia oraz Oławy, gdzie znajdują się nasze siedziby, jak i z całej Polski.

Za to przeprowadzana przez nas windykacja to drugi krok, wymagający reprezentowania przez profesjonalnego pełnomocnika. W przypadku działań windykacyjnych nasz zespół przeprowadza je za pomocą dwóch metod. Jedna z nich to windykacja przedsądowa, czyli polubowna. Na tym etapie staramy się ściągnąć należność, stosując metody postępowania, takie jak bezpośrednie dotarcie do dłużnika, pozyskanie informacji o jego sytuacji finansowej i nawiązanie dialogu. Jeśli są ku temu perspektywy oraz gdy relacja łącząca wierzyciela i dłużnika oparta jest na stałej współpracy warto spróbować metody mediacyjnej. Wówczas istnieje możliwość polubownego ustalenia przewidywanych możliwości spłaty zadłużenia. Często cały proces kończy się na tym etapie, a należność jest odzyskiwana bez konieczności występowania na drogę sądową. Istotne jest również, iż wypracowane pomiędzy stronami porozumienie co do regulacji zadłużenia umożliwia dalszą współpracę handlową oraz nie zamyka drogi do podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych w przyszłości.

Profesjonalna windykacja – Wrocław, Oława, cała Polska. Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Druga metoda, którą podejmujemy w sytuacji, gdy dłużnik nie uiszcza należności to windykacja prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego. Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga wykorzystując sprawdzone techniki oraz analizując prędkość rozpoznawalności spraw w poszczególnych sądach prowadzi do uzyskania w możliwie szybkim czasie tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Skuteczna reprezentacja klientów w sprawach o zapłatę stanowi gwarancję efektywnej egzekucji należności w ramach prowadzonej windykacji.

Warto zaznaczyć, że kierując sprawę do komornika Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga prowadzi stały monitoring postępowania egzekucyjnego, którego efektem jest sprawna i szybka egzekucja należności. Stosowane przez kancelarię mechanizmy współpracy z komornikami umożliwiają skuteczne dochodzenie należności. Kancelaria w ramach bieżącej obsługi windykacyjnej nadzoruje postępowanie egzekucyjne aktualizując na bieżąco składniki majątku dłużnika. W przypadku bezskutecznej egzekucji wdrażane są alternatywne działania w zakresie prowadzenia egzekucji z majątku następców prawnych zmarłego dłużnika, egzekucji prowadzonej przeciwko członkom zarządu spółki, małżonka dłużnika, egzekucji z nieruchomości, a także postępowania ze skargi pauliańskiej dotyczące uznania za bezskuteczne działań dłużnika zmierzających do pokrzywdzenia wierzycieli.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług windykacyjnych?

Nasza oferta jest skierowana do osób szukających w pełni skutecznych działań windykacyjnych. Naszym atutem jest szybkość postępowania oraz stały monitoring działań podejmowanych przez organy egzekucyjne, który wpływa na jakość i efektywność prowadzonej windykacji. Na bieżąco monitorujemy postępy egzekucji sporządzając każdorazowo raport podjętych czynności. W ramach podejmowanych przez nas działań prognozujemy możliwość wyegzekwowania dochodzonych należności w ten sposób, aby zminimalizować koszty prowadzonego postępowania w przypadku, kiedy szanse na zaspokojenie roszczenia są niewielkie. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas reprezentowania klientów biznesowych ze zróżnicowanych branż wdrażamy rozwiązania, które znacząco wpływają na standard prowadzonej windykacji. Z praktyki wiemy, że skuteczna windykacja nie ogranicza się do sporządzenia wniosku egzekucyjnego, dlatego też zachęcamy do kontaktu w celu opracowania najlepszej możliwej strategii w prowadzonej windykacji.

Masz pytania?

Napisz wiadomość

  Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga
  ul. Kazimierza Wielkiego 41/1 (I piętro)
  50 – 077 Wrocław
  +48 692 706 376
  kancelaria@serweta-dega.pl

  Rachunek bankowy kancelarii prowadzony w PKO BP
  pod nr 85 1020 5226 0000 6402 0225 0595
  NIP 5732688665
  Logo_KIRP-01
  Logo_OIRP-02

  serweta-dega.pl © 2019.