Zadośćuczynienia

Zadośćuczynienia

Na samym początku należy zaznaczyć, że zadośćuczynienie nie jest dokładnie tym samym, co odszkodowanie. Chociaż takie określenia często stosuje się zamiennie w języku potocznym, ich znaczenie jest inne. Mimo to mają pewne cechy wspólne. Każde z nich ma związek z wyrządzeniem szkody, w związku z czym w jednym i drugim przypadku jest ono podstawą do żądania zapłaty. Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga oferuje fachowe doradztwo w sprawach o uzyskanie zadośćuczynienia. Swoją siedzibę ma we Wrocławiu oraz Oławie, natomiast usługi prawne świadczy na terenie całego kraju. Nasz zasięg działania nie ogranicza się więc wyłącznie do województwa dolnośląskiego, dlatego jeżeli szukasz fachowej pomocy prawnej, a mieszkasz w innej części kraju – zapraszamy do kontaktu!

Zadośćuczynienie określa się jako rekompensatę za doznany uszczerbek w dobrach osobistych. Chodzi tutaj o wystąpienie takiej szkody, która nie jest uznawana za szkodę majątkową. Określa się ją również jako „krzywdę”. Jednak tak samo, jak w przypadku odszkodowania, tak i przy zadośćuczynieniu, osoba, która wyrządziła szkodę niemajątkową, jest zobowiązana do zapłaty sumy pieniężnej. Oczywiście stanie się to dopiero po skutecznych negocjacjach lub zgłoszeniu sprawy do sądu, który oceni, czy jest to zasadne. Szkodą niemajątkową, czyli tzw. krzywdą, może być: uszkodzenie ciała, negatywne skutki dla zdrowia, a także cierpienie fizyczne i psychiczne.

Jak uzyskać zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę?

Przede wszystkim należy zgłosić się do doświadczonego prawnika. Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga zapewnia profesjonalną pomoc w dochodzeniu zadośćuczynienia w Oławie, Wrocławiu, a także dla klientów z całej Polski. Od lat świadczymy indywidualną, kompleksową pomoc w tym zakresie, wspierając w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i dotyczących zadośćuczynienia. Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu najkorzystniejszej, możliwej kwoty pieniężnej, przy jednoczesnym zapewnieniu kompleksowej pomocy prawnej. Skorzystanie z pomocy prawnika w takich sytuacjach jest jedną z najskuteczniejszych, a przy tym najwygodniejszych dróg do uzyskania należnej rekompensaty.

Obsługujemy spory dotyczące m.in. zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych (takich jak wizerunek, twórczość artystyczna, wolność, czy zdrowie), z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia (zarówno trwałych, jak i przemijających), oraz zadośćuczynienia z tytułu śmierci bliskich osób. Zasadniczą rolą jest tutaj naprawa krzywdy, czyli kompensacja. Zadośćuczynienie służy więc przede wszystkim załagodzeniu cierpień psychicznych i fizycznych osoby poszkodowanej.

Kiedy warto zgłosić się do naszej kancelarii przy dochodzeniu zadośćuczynienia?

W każdej sytuacji, która wymaga profesjonalnego wsparcia i wiedzy prawniczej. Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną i nie wiesz jakiej kwoty możesz dochodzić przed sądem, jakie dodatkowe roszczenia Ci przysługują, zastanawiasz się, jak sporządzić potrzebną dokumentację, oraz które argumenty okażą się skuteczne w sądzie – zgłoś się do nas. Pomoc radcy prawnego jest również doskonałym rozwiązaniem dla tych osób, które nie mogą samodzielnie zajmować się sprawą i chcą powierzyć związane z nią czynności komuś innemu.

Klient pozbywa się stresu i nerwów związanych z dochodzeniem zadośćuczynienia. Zyskuje również ogromną oszczędność czasu, ponieważ szereg czynności związanych z obsługą sprawy przechodzi w ręce doświadczonych specjalistów. W ramach usług naszej kancelarii gwarantujemy pomoc prawną na każdym etapie – zarówno polubownym, jak i sądowym. Na bieżąco będziemy informować Cię o kolejnych, podejmowanych działaniach i osiąganych rezultatach.

Masz pytania?

Napisz wiadomość

  Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga
  ul. Kazimierza Wielkiego 41/1 (I piętro)
  50 – 077 Wrocław
  +48 692 706 376
  kancelaria@serweta-dega.pl

  Rachunek bankowy kancelarii prowadzony w PKO BP
  pod nr 85 1020 5226 0000 6402 0225 0595
  NIP 5732688665
  Logo_KIRP-01
  Logo_OIRP-02

  serweta-dega.pl © 2019.