Podział majątku

podział majątku Wrocław i Oława

Podział majątku

Zakończenie małżeństwa niesie za sobą wiele skomplikowanych zagadnień prawnych takich jak podział majątku wspólnego. Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga w ramach obsługi prawnej zapewnia pomoc w sprawach o podział majątku.

Zasięg naszego działania obejmuje nie tylko województwo dolnośląskie. Siedziba kancelarii znajduje się we Wrocławiu, jednak pomagamy klientom z całego kraju. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji oraz sporów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego.

Warto zwrócić uwagę na okoliczność, że spory o podział majątku z reguły bywają długotrwałe i dość skomplikowane. Mimo to, czas trwania każdej sprawy będzie uzależniony głównie od podejścia byłych małżonków oraz stopnia łączącego ich konfliktu. Jeżeli oboje wykazują chęć szybszego zakończenia postępowania, a poszczególne składniki majątku nie są przedmiotem poważnego sporu, całość może zakończyć się w możliwie szybkim czasie. W przypadku współpracy z naszą kancelarią, szanse na satysfakcjonujące rozwiązanie takiej sytuacji są ogromne. Dzięki wiedzy i praktycznemu doświadczeniu, sprawy o podział majątku we Wrocławiu i innych częściach kraju, w których dotychczas braliśmy udział, były w zdecydowanej większości zakończone sukcesem.

W jaki sposób znosi się wspólność majątkową małżeńską?

Istnieją trzy drogi, które umożliwiają zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej. Jedna z nich to umowa sporządzona przed notariuszem, jednak wówczas konieczna jest obopólna zgoda małżonków. Wspólność ustawową małżeńską można znieść również w trakcie trwania sprawy o rozwód lub separację, a także w wyniku sądowego ustanowienia rozdzielności. Następnie przeprowadza się podział majątku. Chociaż można wnosić o dokonanie podziału majątku w trakcie rozwodu, wiele osób decyduje się na taki krok dopiero po jego uzyskaniu.

W sytuacji, w której rozstający się małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału majątku wspólnego i potrafią porozumieć się w tej kwestii zaleca się dokonanie podziału majątku już w pozwie rozwodowym. W takim wypadku to Sąd Okręgowy rozpoznaje wspólny wniosek małżonków o dokonanie podziału ich majątku wraz z orzeczeniem rozwodu. W sytuacji, gdy kwestia podziału majątku jest skomplikowana, bądź z różnych względów nie jest możliwe osiągnięcie konsensusu przez strony, Sąd Okręgowy może przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu, a sam rozstrzygnie jedynie w kwestii rozwodu.

Zniesienie wspólności majątkowej po rozwodzie

Jednak najczęściej wspólność majątkowa zostaje zniesiona dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy rozwodowej lub separacyjnej. W celu podziału majątku konieczne jest założenie odrębnej sprawy przed sądem rejonowym. We wszystkich, wymienionych powyżej przypadkach, konieczny jest udział doświadczonego radcy prawnego. Z doświadczenia naszej kancelarii wiemy, że sytuacja procesowa przy podziale majątku ulega częstym, dynamicznym zmianom. Zazwyczaj konieczne jest składanie kolejnych, odpowiednich wniosków i twierdzeń. Częstym elementem spraw o podział majątku są ekspertyzy sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych, w których szacowana jest wartość zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa majątku. Istotnym zagadnieniem są również wspólne kredyty hipoteczne obciążające nieruchomości, będącą często kluczowym składnikiem majątku wspólnego małżonków.

Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga zapewnia swoim klientom pełne zaangażowanie w sprawach o podział majątku wspólnego. Zdajemy sobie sprawę, że przedmiotem postępowania są środki gromadzone przez obie strony latami, dlatego tak istotny jest ich uczciwy rozdział. Zapewniamy kompleksową pomoc na etapie przedsądowym w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowania. Oferujemy pełne wsparcie oraz fachowe doradztwo w negocjacjach czy mediacjach. Zapewniamy profesjonalną reprezentację w procesie o podział majątku wspólnego, bazując na zdobytej wiedzy i bogatym doświadczeniu.

Masz pytania?

Napisz wiadomość

  Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga
  ul. Kazimierza Wielkiego 41/1 (I piętro)
  50 – 077 Wrocław
  +48 692 706 376
  kancelaria@serweta-dega.pl

  Rachunek bankowy kancelarii prowadzony w PKO BP
  pod nr 85 1020 5226 0000 6402 0225 0595
  NIP 5732688665
  Logo_KIRP-01
  Logo_OIRP-02

  serweta-dega.pl © 2019.