Prawo cywilne

prawo cywilne
W Kancelarii Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga na pierwszym miejscu stawiamy profesjonalne podejście do problemów naszych klientów oraz pełne zaangażowanie w każdą sprawę, którą zdecydowali się nam powierzyć. Doradzamy, pomagamy i zapewniamy wsparcie nie tylko podczas rozpraw na sali sądowej, ale także każdorazowego spotkania w siedzibie naszej kancelarii we Wrocławiu. Jedną z naszych specjalizacji jest prawo cywilne, obejmujące między innymi takie zagadnienia, jak zasiedzenie czy zadośćuczynienie. Zapraszamy do poznania dokładnego zakresu współpracy.

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Zakres współpracy:

 • Sprawy o zapłatę, w trakcie których dłużnik nie spełnił świadczenia pieniężnego z tytułu zawartej wcześniej umowy. Najczęściej dotyczą one świadczenia usług, najmu czy sprzedaży. W Kancelarii Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga pomagamy zarówno osobom, które starają się odzyskać dług, jak i dłużnikom.
 • Naruszenie dóbr osobistych, czyli między innymi zdrowia, wolności, a nawet dobrego imienia, które określa kodeks cywilny. Oprócz nich naruszeniu mogą ulec również tajemnica korespondencji, swoboda sumienia, twórczość naukowa, wynalazcza i artystyczna, pseudonim, nazwisko, nietykalność mieszkania czy wizerunek.
 • Zniesienie współwłasności to procedura, której celem jest wyjście ze współwłasności, czyli posiadania udziałów w nabytej nieruchomości. Można to zrobić na trzy sposoby – poprzez podział fizyczny, przyznanie wyłącznej własności jednemu z obecnych współwłaścicieli lub poprzez zarządzenie egzekucyjnej sprzedaży.
 • Zasiedzenie to sytuacja regulowana przez kodeks cywilny, w której określane prawo jest nabywane wskutek upływu określonego czasu – w polskim prawie jest to 20 lat. Do przedmiotów zasiedzenia zaliczamy własność rzeczy ruchomej lub nieruchomości, służebność gruntową lub przesyłu oraz użytkowanie wieczyste.
  Ustanowienie drogi koniecznej jest określane przez art. 145 kodeksu cywilnego. Dotyczy ono nieruchomości, która nie posiada właściwego dostępu do publicznej drogi. Może być to droga gminna, powiatowa, wojewódzka lub krajowa.
 • Ustanowienie drogi koniecznej odbywa się na wniosek właściciela nieruchomości.
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę to świadczenie jednorazowe, pieniężne, osobiste, fakultatywne i mające na celu zmniejszenie cierpienia psychicznego i fizycznego poszkodowanego. Jego istotą jest uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych w wyniku rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, czyli powstałej szkody osobowej o charakterze niemajątkowym.
 • Odszkodowanie wynikające z umowy oraz czynów niedozwolonych, czyli zdarzeń, które skutkują szkodą na osobie lub mieniu, jednak nie wynikają bezpośrednio z zawartej wcześniej umowy. Według kodeksu cywilnego zaliczamy do nich wydanie aktu normatywnego, szkodę wyrządzoną przez zwierzę czy działanie z własnej winy.
 • Reprezentacja w sprawach z zakresu prawa zobowiązań (spory powstałe na gruncie umów sprzedaży, umów transportu, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów ubezpieczenia, rękojmi i gwarancji, cesji wierzytelności, postępowań z zakresu skargi pauliańskiej) – Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania.

Pozostałe specjalizacje

Windykacja

Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga specjalizuje się w dochodzeniu należności od dłużników. Oferujemy klientom odzyskanie długów bez kierowania sprawy do sądu lub stając się ich pełnomocnikami podczas trwania postępowania o zapłatę. Rozbudowany wachlarz usług windykacyjnych świadczonych przez kancelarię zapewnia profesjonalne wsparcie w procesie sądowym i egzekucyjnym, a wypracowane przez nas formy współpracy z Klientami oraz organami egzekucyjnymi zapewniają szybki dostęp do informacji w sprawie oraz stały monitoring prowadzonych postępowań.

Czytaj więcej

Mediacje

Radca prawny Paula Serweta-Dęga specjalizuje się w mediacjach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego oraz znajduje się na liście mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W trakcie mediacji kieruje się Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora uchwalonymi w 2006 r. przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i SPorów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Rozwód i alimenty

Zapewniamy profesjonalne wsparcie w trakcie spraw rozwodowych oraz pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu alimentów nie tylko na dzieci, ale także na nich samych. Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość prawa cywilnego i rodzinnego sprawiają, że możemy skutecznie pomóc Państwu w realizacji postępowań rozwodowych i alimentacyjnych.

Czytaj więcej

Odszkodowania

Naszym klientom oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w tym między innymi dotyczących renty, szkód w mieniu, doznania obrażeń w wypadku czy odwołanych lotów. Zapewniamy również reprezentację przed sądami na terenie całej Polski.

Czytaj więcej

Obsługa firm

Oferta naszej Kancelarii jest skierowana również do właścicieli przedsiębiorstw na każdym etapie działalności. Usługa obsługi prawnej firm obejmuje między innymi dochodzenie należności, reprezentację przed organami administracji publicznej czy doradztwo w sprawach windykacyjnych, konstruowaniu umów czy obrotu nieruchomościami.

Czytaj więcej

Podział majątku

W Kancelarii Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga specjalizujemy się w przeprowadzeniu podziału majątku zarówno w trakcie rozwodu, jak i po zakończeniu sprawy w sądzie. Prowadzimy negocjacje w postępowaniu przedsądowym, a także reprezentujemy Klientów w skomplikowanych postępowaniach, w których majątek wspólny małżonków stanowią zarówno aktywa jak i pasywa.

Czytaj więcej

Zadośćuczynienia

Pomagamy w uzyskaniu stosownej rekompensaty za uszczerbek na dobrach osobistych, czyli szkodę o charakterze niemajątkowym. Zapewniamy indywidualne podejście do sprawy oraz profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania – zarówno w trakcie negocjacji, jak i po zgłoszeniu sprawy do sądu.

Czytaj więcej

Kontakty z dziećmi

Radca Prawny Paula Serweta-Dęga specjalizuje się w prowadzeniu postępowań dotyczących pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich, uzyskania alimentów oraz adopcji. Pomoc świadczona przez kancelarię obejmuje również wsparcie w kwestii uregulowaniu formy i częstotliwości kontaktów z małoletnimi dziećmi zarówno w formie zabezpieczenia tych kontaktów w trakcie trwania postępowania.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe

Oferujemy pomoc w prowadzeniu spraw spadkowych, w tym także stwierdzenia nabycia spadku, przyjęcia i odrzucenia spadku czy uzyskania zachowku, jednocześnie zapewniając profesjonalne doradztwo i fachową pomoc na każdym etapie postępowania. Zapewniamy również pomoc w innych kwestiach związanych ze spadkobraniem i dziedziczeniem.

Czytaj więcej
Masz pytania?

Napisz wiadomość

  Kancelaria Radcy Prawnego Paula Serweta-Dęga
  ul. Kazimierza Wielkiego 41/1 (I piętro)
  50 – 077 Wrocław
  +48 692 706 376
  kancelaria@serweta-dega.pl

  Rachunek bankowy kancelarii prowadzony w PKO BP
  pod nr 85 1020 5226 0000 6402 0225 0595
  NIP 5732688665
  Logo_KIRP-01
  Logo_OIRP-02

  serweta-dega.pl © 2019.